2018. október 31., szerda

2018. 10. 31. Reformáció 501. Igehirdető: Hajduch-Szmola Patrik, Pécs

Tégy minket szabaddá, Istenünk, hogy újra tudjunk szeretni!

Jn 8, 31-36.

31Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; 32megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. 33Ők ezt kérdezték tőle: Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát: Szabadok lesztek? 34Jézus így válaszolt nekik: Bizony, bizony, mondom nektek, hogy aki bűnt cselekszik, az a bűn szolgája. 35A szolga pedig nem marad a házban örökre: a fiú marad ott örökre.36Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.

2018. október 28., vasárnap

2018. 10. 28. Szentháromság utáni huszonkettedik (Biblia) vasárnap Igehirdető: Hajduch-Szmola Patrik, Pogány

"Isten előbb mutatkozott meg gyakorlatban, mint elméletben. Az a kérdés, észrevesszük-e az Isten jelenlétét a világban."

Lk 7, 20-23.

20Amikor odaérkeztek hozzá ezek a férfiak, ezt mondták: Keresztelő János küldött minket hozzád ezzel a kérdéssel: Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk? 21Jézus abban az órában sokakat meggyógyított betegségükből és bajukból, megszabadított gonosz lelkektől, és sok vaknak adta vissza a látását. 22Ezért így válaszolt nekik: Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok: Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek hirdettetik az evangélium, 23és boldog, aki nem botránkozik meg énbennem.

2018. 10. 28. Szentháromság utáni huszonkettedik (Biblia) vasárnap Igehirdető: Ócsai Zoltán, Pécs

Nincs szebb azoknál a csendeknél, amelyekben az ember vár valamit, valami igaz szót, valami tiszta szót.

Lk 7, 20-23.

20Amikor odaérkeztek hozzá ezek a férfiak, ezt mondták: Keresztelő János küldött minket hozzád ezzel a kérdéssel: Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk? 21Jézus abban az órában sokakat meggyógyított betegségükből és bajukból, megszabadított gonosz lelkektől, és sok vaknak adta vissza a látását. 22Ezért így válaszolt nekik: Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok: Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek hirdettetik az evangélium, 23és boldog, aki nem botránkozik meg énbennem.

2018. október 23., kedd

2018. 10. 21. Szentháromság utáni huszonegyedik vasárnap Igehirdető: Hajduch-Szmola Patrik, Pécs

Isten erőt tud adni abban, hogy néha nemet mondjak.

Mt 6, 13.

13és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

2018. október 21., vasárnap

2018. 10. 21. Szentháromság utáni huszonegyedik vasárnap Igehirdető: Ócsai Zoltán, Pécs

Miközben segítek a másiknak, akkor a saját bűneimről megfeledkezem. Amint elkezdek figyelni arra, mit nem tudok, esélyem nincs, összeomlok. Jézus ezért mondja, hogy ne szállj szembe a gonosszal, mert esélyünk nincs. Ez az imádság nem a gonoszról szól, hanem arról, hogy ne kelljen nekem ezzel foglalkoznom, csak Jézusra kelljen figyelnem. Nem a rosszról kell nekünk nagyon sokat tudni, hanem a mestertől tanulni.

Mt 6, 13.

13és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

2018. október 14., vasárnap

2018. 10. 14. Szentháromság utáni huszadik vasárnap Igehirdető: Ócsai Zoltán, Pécs

A mi Atyánk az a kicsi vonal, ami által a mínuszból plusz lesz.

Mt 6, 9.

9Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved.

2018. 10. 14. Szentháromság utáni huszadik vasárnap Igehirdető: Hajduch-Szmola Patrik, Pogány

Nekünk van Atyánk, aki élő Úr, akit meg lehet szólítani.

Mt 6, 9.

9Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved.

2018. október 7., vasárnap

2018. 10. 07. Szentháromság utáni tizenkilencedik vasárnap Hálaadás Igehirdető: Hajduch-Szmola Patrik

A kenyérben ott van Isten gondviselése és az ebből fakadó hit. Értünk vannak a dolgok. Ezt észre kell venni, és ebből fakad egyfajta felelősség.

Jn 6, 24-29.

24Amikor tehát látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszálltak a hajókba, és elmentek Kapernaumba, hogy megkeressék Jézust. 25Amikor megtalálták a tenger túlsó partján, megkérdezték tőle: Mester, mikor jöttél ide? 26Jézus ezt válaszolta nekik: Bizony, bizony, mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből és jóllaktatok. 27Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az Emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Atya Isten. 28Ekkor megkérdezték tőle: Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? 29Jézus ezt felelte nekik: Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött.

Elkültöznek a hanganyagok

Kedves Mindenki, aki látogatja ezt a blogot! A Pécsi Evangélikus Egyházközségnek elkészült az új honlapja. Ezen a honlapon fognak ezentúl ...