2019. január 27., vasárnap

2019. 01. 21. Egyetemes imahét, Hajduch-Szmola Patrik igehirdetésének kivonata, Pécs, Görög katolikus templom

Mt 5, 37.

37Ellenben ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem, minden további szó a gonosztól van.

2019. 01. 27. Vízkereszt ünnepe utáni harmadik vasárnap Igehirdető: Ócsai Zoltán, Pécs

Minden ház alkalmas az imádkozásra, mert nyitott az ég.

1 Kir 8, 41-43.

41Még az idegent is, aki nem a te népedből, Izráelből való, de eljön messze földről a te nevedért, 42mert hallani fognak nagy nevedről, erős kezedről és kinyújtott karodról, ha eljön és imádkozik ebben a házban, 43te hallgasd meg lakóhelyedről, a mennyből, és tedd meg mindazt, amit az idegen kér tőled, hogy a föld minden népe megismerje nevedet, és úgy féljenek téged, ahogyan néped, Izráel, és tudják meg, hogy rólad nevezték el ezt a házat, amelyet építettem.

2019. 01. 27. Vízkereszt ünnepe utáni harmadik vasárnap Igehirdető: Hajduch-Szmola Patrik, Pogány

Az imádkozó embert mindenütt meghallgatja az Isten.

1 Kir 8, 41-43.

41Még az idegent is, aki nem a te népedből, Izráelből való, de eljön messze földről a te nevedért, 42mert hallani fognak nagy nevedről, erős kezedről és kinyújtott karodról, ha eljön és imádkozik ebben a házban, 43te hallgasd meg lakóhelyedről, a mennyből, és tedd meg mindazt, amit az idegen kér tőled, hogy a föld minden népe megismerje nevedet, és úgy féljenek téged, ahogyan néped, Izráel, és tudják meg, hogy rólad nevezték el ezt a házat, amelyet építettem.

2019. január 20., vasárnap

2019. 01. 20. Vízkereszt ünnepe utáni második vasárnap Igehirdető: Ócsai Zoltán, Komló

Az Isten segít, erősít. tanácsol, mond, de ez nem azt jelenti, hogy kivesz a kezünkből mindent Mint a házi feladat. A diák azt mondja a szülőnek, hogy gyere, segíts. Van, aki megcsinálja a gyerek helyett, vagy a gyerekkel. De az a legjobb, ha a szülő csak leül mellé, és ott van vele.

Jer 17, 12-14.

12Ó, dicső trónus, kezdettől fogva felséges a hely, ahol szentélyünk áll!13URam, te vagy Izráel reménysége, megszégyenülnek mind, akik elhagynak téged. A tőled elpártolók nevét a porba írják, mert elhagyták az URat, a friss víznek forrását. 14Gyógyíts meg, URam, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok, csak téged dicsérlek.

2019. 01. 20. Vízkereszt ünnepe utáni második vasárnap Igehirdető: Hajduch-Szmola Patrik, Pécs

Kérünk valamit az Istentől, de tovább megyünk, és meg is köszönjük azt, amink van. Igen, lehet előre hálásnak lenni azért, amit kapunk.

Jer 17, 12-14.

12Ó, dicső trónus, kezdettől fogva felséges a hely, ahol szentélyünk áll!13URam, te vagy Izráel reménysége, megszégyenülnek mind, akik elhagynak téged. A tőled elpártolók nevét a porba írják, mert elhagyták az URat, a friss víznek forrását. 14Gyógyíts meg, URam, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok, csak téged dicsérlek.

2019. január 13., vasárnap

2019. 01. 13. Vízkereszt ünnepe utáni első vasárnap Igehirdető: Hajduch-Szmola Patrik, Pogány

Azt, hogy a mai világban mit jelent hívő embernek lenni, azt ma is meg kell válaszolni. Sőt holnap is meg kell válaszolni. És a mai válasz nem lesz jó holnap. Ahogy ma látjuk az Istent, az nem biztos, hogy holnap is így lesz. Az Isten minden helyzetben meg tud szólalni.

Jn 2, 1-12

De mostantól fogva új dolgokat hirdetek neked, rejtett dolgokat, melyekről még nem tudsz. 7Most teremtem őket, nem pedig régen, ezelőtt nem hallottatok róluk; nem mondhatod, hogy tudtál róluk. 8Nem hallottad, nem is tudtad, sohasem volt nyitva a füled. Tudtam én, hogy milyen hűtlen vagy, születésed óta hitszegőnek hívnak. 9Csak nevemért tűrtem ilyen sokáig, dicsőségemért fékeztem magam, és nem pusztítottalak el. 10De megolvasztottalak, mint az ezüstöt, a nyomorúság kohójában próbára tettelek. 11Önmagamért, önmagamért cselekszem, hogy engedhetném, hogy gyalázzanak? Nem adom másnak dicsőségemet!

2019. 01. 13. Vízkereszt ünnepe utáni első vasárnap Igehirdető: Ócsi Zoltán, Pécs

Nagyon sokszor nem figyelünk a másikra, csak megfigyeljük a másikat.
Az Isten igéjét is sokszor hallgatjuk, olvassuk, elemezzük, de valahogy mintha mégsem hallanánk.
A kapcsolat kezdetén minden rezdülése fontos az Istennek. Minden szavára figyelünk. Kellesz, szeretlek, ezt csináld, arra menj. Mint a szerelemben. Aztán eltelik néhány év, és nem halljuk meg, amit mond.

Ézs 48, 6b-11.

De mostantól fogva új dolgokat hirdetek neked, rejtett dolgokat, melyekről még nem tudsz. 7Most teremtem őket, nem pedig régen, ezelőtt nem hallottatok róluk; nem mondhatod, hogy tudtál róluk. 8Nem hallottad, nem is tudtad, sohasem volt nyitva a füled. Tudtam én, hogy milyen hűtlen vagy, születésed óta hitszegőnek hívnak. 9Csak nevemért tűrtem ilyen sokáig, dicsőségemért fékeztem magam, és nem pusztítottalak el. 10De megolvasztottalak, mint az ezüstöt, a nyomorúság kohójában próbára tettelek. 11Önmagamért, önmagamért cselekszem, hogy engedhetném, hogy gyalázzanak? Nem adom másnak dicsőségemet!

2019. január 6., vasárnap

2019. 01. 06. Vízkereszt Igehirdető: Ócsai Zoltán, Pogány

Olyan bölcs királyt keresünk, aki tudja, hogy van fölötte valaki. Hogy ott van fölötte az igazi király.
Az igazi király király ugyan, de nem úgy, ahogy a földi királyok. Aki uralkodik rajtam az egyben a szolgám is. Úgy uralkodik, hogy ad. Úgy a legnagyobb, hogy mer a legkisebb lenni. A földi  királyok nem veszik észre, csak a bölcsek. Csak az látja meg, aki az igazi életet akarja látni.

Zsolt 72, 1-20.

Imádság a királyért

721Salamoné. Isten! Add törvényeidet a királynak, és igazságodat a király fiának, 
2hogy igazságosan ítélje népedet, és törvényesen az elesetteket. 
3Teremjenek a hegyek békét a népnek, és a halmok igazságot! 
4Szolgáltasson igazságot a nép elesettjeinek, segítse meg a szegényeket, de tiporja el az elnyomókat! 
5Éljen addig, míg nap és hold lesz, nemzedékről nemzedékre! 
6Mint amikor eső hull a rétre, és zápor áztatja a földet: 
7úgy virágozzék napjaiban az igazság, és legyen nagy békesség, amíg meg nem szűnik a hold. 
8Uralkodjék tengertől tengerig, és a Folyamtól a föld széléig. 
9Hajtsanak térdet előtte a pusztalakók, nyalják a port ellenségei! 
10Tarsísnak és a szigeteknek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szebá királyai fizessenek adót! 
11Boruljon le előtte minden király, őt szolgálja minden nemzet! 
12Mert megmenti a segítséget kérő szegényt és az elesettet, akinek nincsen támasza. 
13Megmenti a nincstelent és a szegényt, a szegény embereket megsegíti. 
14Elnyomástól és erőszaktól megváltja őket, mert drága számára a vérük. 
15Éljen ő, és adjanak neki sábai aranyat, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt mindennap! 
16Legyen bőven gabona az országban, a hegyek tetején hullámzó kalászok legyenek olyanok, mint a Libánon; virágozzanak a városok, mint földön a fű! 
17Maradjon meg neve örökké, terjedjen híre, amíg a nap ragyog! Nevével mondjanak egymásra áldást; mondja őt boldognak minden nép! 
18Áldott az ÚRisten, Izráel Istene! Egyedül ő tud csodákat tenni! 
19Áldott legyen dicső neve örökre, töltse be dicsősége az egész földet! Ámen, ámen.

20Itt végződnek Dávidnak, Isai fiának az imádságai. 

2019. 01. 06. Vízkereszt Igehirdető: Hajduch-Szmola Patrik, Pécs

Itt nem Krisztusról van szó. Ez egy imádság egy királyért.
Az Isten igazsága nem egyezik meg az emberek igazságával. Ez az igazság képes békességre vezetni, de csak akkor, ha mindennek az Isten az alapja.

Zsolt 72, 1-7.

1Salamoné. Isten! Add törvényeidet a királynak, és igazságodat a király fiának, 
2hogy igazságosan ítélje népedet, és törvényesen az elesetteket. 
3Teremjenek a hegyek békét a népnek, és a halmok igazságot! 
4Szolgáltasson igazságot a nép elesettjeinek, segítse meg a szegényeket, de tiporja el az elnyomókat! 
5Éljen addig, míg nap és hold lesz, nemzedékről nemzedékre! 
6Mint amikor eső hull a rétre, és zápor áztatja a földet: 
7úgy virágozzék napjaiban az igazság, és legyen nagy békesség, amíg meg nem szűnik a hold. 

2019. január 1., kedd

2019. 01. 01. Újév Igehirdető: Hajduch-Szmola Patrik, Pécs

Kérjetek!

Jn 14, 12-15.

12Bizony, bizony, mondom nektek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az Atyához megyek, 13és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban; 14ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem.
15Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, 

Elkültöznek a hanganyagok

Kedves Mindenki, aki látogatja ezt a blogot! A Pécsi Evangélikus Egyházközségnek elkészült az új honlapja. Ezen a honlapon fognak ezentúl ...