2019. március 31., vasárnap

2019. 03. 31. Böjt negyedik vasárnapja (Laetare) Igehirdető: Hakduch-Szmola Patrik, Pécs

A böjtbe nincs öröm? A böjtben nagyon is sok öröm van! Örüljetek, mert van miért örülnünk!

Lk 12, 22-31.

22Tanítványaihoz pedig így szólt: Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek, 23mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. 24Nézzétek meg a hollókat: nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis táplálja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál! 25De aggódásával ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is? 26Ha tehát a legcsekélyebbre sem vagytok képesek, miért aggódtok a többi miatt? 27Nézzétek a liliomokat, miként növekednek: nem fáradoznak, nem is fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik. 28Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket, kicsinyhitűek! 29Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok! 30Mert ilyesmikért a világ pogányai törik magukat, a ti Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre. 31Inkább keressétek az ő országát, és ezek ráadásként megadatnak majd nektek. 

2019. március 24., vasárnap

2019. 03. 24. Böjt harmadik vasárnapja (Oculi) Igehirdető: Hajduch-Szmola Patrik, Pogány

Azt mondja a zsoltáros is: "Szüntelenül" és az "Úrra". Ezek a kulcsszavak.

Mt 10, 38-39.

38és aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, az nem méltó hozzám. 39Aki megtalálja életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti életét énértem, az megtalálja azt.

2019. 03. 24. Böjt harmadik vasárnapja (Oculi) Igehirdető: Ócsai Zoltán, Pécs este

Krisztus követése olyan, hogy élem az életemet, és egyre jobban megtalálom az én utamat. Pont akkor találom meg az én utamat, amikor rábízom magamat. És az lesz az én utam.

Mt 10, 38-39.

38és aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, az nem méltó hozzám. 39Aki megtalálja életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti életét énértem, az megtalálja azt.

2019. 03. 17. Böjt második vasárnapja (Reminiscere) Igehirdető: Hajduch-Szmola Patrik, Pécs

Jézus a halálával és a feltámadásával mutatja meg azt, hogy neki van hatalma midnen fölött, ami itt a Földön van.

Mk 12, 1-12.

1Jézus ekkor példázatokban kezdett szólni hozzájuk: Egy ember szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót ásott, és őrtornyot épített. Azután bérbe adta szőlőmunkásoknak, és idegenbe távozott. 2Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja tőlük a részét a szőlő terméséből.3De azok megragadták a szolgát, megverték, és elküldték üres kézzel. 4Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát, ezt pedig agyba-főbe verték, és megalázták. 5Újból küldött egy szolgát; ezt megölték, azután sok más szolgát is; némelyeket megvertek, másokat pedig megöltek. 6Volt még egy szeretett fia. Utoljára őt küldte el hozzájuk, mert azt gondolta: A fiamat meg fogják becsülni. 7A munkások azonban ezt mondták egymás között: Ez az örökös, gyertek, öljük meg, és mienk lesz az örökség! 8Megragadták, megölték őt, és kidobták a szőlőn kívülre. 9Mit tesz hát majd a szőlő ura? Eljön, és elpusztítja a munkásokat, azután másoknak adja a szőlőt.10Vajon nem olvastátok a Szentírásban: „A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő; 11az ÚRtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben”? 12Ekkor el akarták őt fogni, de féltek a sokaságtól. Mert megértették, hogy róluk mondta a példázatot. Ezért otthagyták őt, és elmentek.

2019. március 17., vasárnap

2019. 03. 17. Böjt második vasárnapja (Reminiscere) Igehirdető: Ócsai Zoltán, Pogány

Ha úgy érzem, hogy mindenemet, amim van, azt kaptam, akkor azt oda akarom adni, tovább akarom adni. Az arról szól, hogy tudom, hogy mindenemet az Istentől kaptam. A tehetségemet, az életemet, a szolgálatomat. És akkor azt szívesen adom tovább.

Mk 12, 1-12.

1Jézus ekkor példázatokban kezdett szólni hozzájuk: Egy ember szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót ásott, és őrtornyot épített. Azután bérbe adta szőlőmunkásoknak, és idegenbe távozott. 2Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja tőlük a részét a szőlő terméséből.3De azok megragadták a szolgát, megverték, és elküldték üres kézzel. 4Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát, ezt pedig agyba-főbe verték, és megalázták. 5Újból küldött egy szolgát; ezt megölték, azután sok más szolgát is; némelyeket megvertek, másokat pedig megöltek. 6Volt még egy szeretett fia. Utoljára őt küldte el hozzájuk, mert azt gondolta: A fiamat meg fogják becsülni. 7A munkások azonban ezt mondták egymás között: Ez az örökös, gyertek, öljük meg, és mienk lesz az örökség! 8Megragadták, megölték őt, és kidobták a szőlőn kívülre. 9Mit tesz hát majd a szőlő ura? Eljön, és elpusztítja a munkásokat, azután másoknak adja a szőlőt.10Vajon nem olvastátok a Szentírásban: „A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő; 11az ÚRtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben”? 12Ekkor el akarták őt fogni, de féltek a sokaságtól. Mert megértették, hogy róluk mondta a példázatot. Ezért otthagyták őt, és elmentek.

2019. március 10., vasárnap

2019. 03. 10. Böjt első vasárnapja (Invocavit) Igehirdető: Hajduch-Szmola Patrik, Pogány

Jézus nem bennünket ítél el, hanem a bennünk lévő rosszat. Mi nem rosszak vagyunk, hanem jók.

Lk 4, 31-37.

31Jézus lement Kapernaumba, Galilea egyik városába, és tanította őket szombaton; 32ők pedig álmélkodtak tanításán, mert szavának hatalma volt. 33A zsinagógában volt egy tisztátalan, ördögi lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott: 34Ah! Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten Szentje! 35Jézus azonban ráparancsolt: Némulj el, és menj ki belőle! Erre az ördög odavetette az embert közéjük, kiment belőle, de semmi kárt nem tett benne. 36Rémület fogta el mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz: Miféle beszéd ez, hogy hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek?! 37És elterjedt a híre mindenütt a környéken.

2019. 03. 10. Böjt első vasárnapja (Invocavit) Igehirdető: Ócsai Zoltán, Pécs

Jézus azért jött, hogy szabadságot adjon nekünk. Aki nem ezt mondja nekünk, annak Jézus azt mondja: "Némulj el!"

Lk 4, 31-37.

31Jézus lement Kapernaumba, Galilea egyik városába, és tanította őket szombaton; 32ők pedig álmélkodtak tanításán, mert szavának hatalma volt. 33A zsinagógában volt egy tisztátalan, ördögi lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott: 34Ah! Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten Szentje! 35Jézus azonban ráparancsolt: Némulj el, és menj ki belőle! Erre az ördög odavetette az embert közéjük, kiment belőle, de semmi kárt nem tett benne. 36Rémület fogta el mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz: Miféle beszéd ez, hogy hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek?! 37És elterjedt a híre mindenütt a környéken.

2019. március 3., vasárnap

2019. 03. 03. Ötvened vasárnapja Igehirdető: Ócsai Zoltán, Pogány

Valaminek ki kell váltania belőlem azt a gondolatot, azt a vágyat, hogy legyek más. És Jézus mindig megkérdezik, akarod, hiszed?

Jak 1, 5-8.

 5Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. 6De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. 7Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, 8a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember.

2019. 03. 03. Ötvened vasárnapja Igehirdető: Hajduch-Szola Patrik, Pécs

Úgy lehet hittel kérni, hogy azt gondolom, hogy amit kérek, azt az Isten megadja.

Jak 1, 5-8.

5Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. 6De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. 7Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, 8a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember.

Elkültöznek a hanganyagok

Kedves Mindenki, aki látogatja ezt a blogot! A Pécsi Evangélikus Egyházközségnek elkészült az új honlapja. Ezen a honlapon fognak ezentúl ...