2019. február 24., vasárnap

2019. 02. 24. Hatvanad vasárnapja Igehirdető: Haduch-Szmola Patrik, Pogány

Ma újra megkérdezi Krisztus, hogy jössz-e velem.

Zsid 2, 1-4.

1Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. 2Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, 3akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először? Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra, 4Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét.

2019. 02. 24. Hatvanad vasárnapja Igehirdető: Ócsai Zoltán, Pécs

Egy vásári forgatagban ott megyünk a szüleink mellett. Bizonyos dolgokat tudni kell, hogy el ne sodródjunk. Hogy kik vagyunk, hol lakunk. Igen, én keresztyén vagyok, Krisztusé vagyok, én ott lakom.

Zsid 2, 1-4.

1Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. 2Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, 3akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először? Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra, 4Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét.

2019. február 17., vasárnap

2019. 02. 17. Hetvened vasárnapja Igehirdető: Ócsai Zoltán, Pogány

Azokkal az emberekkel, akik bűnösök ugyan, de van bennük valami egyenesség, valami roppant tiszta és egyértelmű, sokkal könnyebb dolga van az evangéliumnak is. Az Isten is ilyen egyenes velünk. Azt mondja el vagy fogadva, akkor el vagy fogadva.

2Tim 1, 4-7.

3Hálát adok Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül, éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben, 4és könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el.5Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. 6Ezért emlékeztetlek téged, hogy éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának tüzét, amely kézrátételem által van benned.7Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.

2019. 02. 17. Hetvened vasárnapja Igehirdető: Hajduch-Szmola Patrik, Pécs

A halál és az élet komoly dolog. Igen, meg fogunk halni, de éppen ezért jó élni. Nem a félelelem lelkét kaptuk. Van lehetőség az Istennel találkozni. És ezek vezetnek bennünket: az erő, a szeretet és a józanság.

2Tim 1, 4-7.

3Hálát adok Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül, éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben, 4és könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el.5Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. 6Ezért emlékeztetlek téged, hogy éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának tüzét, amely kézrátételem által van benned.7Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.

2019. február 10., vasárnap

2019. 02. 10. Vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnap Igehirdető: Hajduch-Szmola Patrik, Pogány

Mi vagyunk Isten világosságának a hordozói.

2Móz 34, 27-32.

27Azután ezt mondta az ÚR Mózesnek: Írd le ezeket az igéket, mert ezeknek az igéknek alapján kötöttem szövetséget veled és Izráellel! 28Mózes negyven nap és negyven éjjel volt ott az ÚRnál. Kenyeret nem evett, vizet sem ivott. És felírta a táblákra a szövetség igéit, a tíz igét.29Azután lejött Mózes a Sínai-hegyről; a bizonyság két táblája Mózes kezében volt, amikor lejött a hegyről. Azt azonban nem tudta Mózes, hogy arcbőre sugárzóvá vált, amikor Istennel beszélt. 30Amikor Áron és Izráel fiai mind meglátták, hogy sugárzik Mózes arcbőre, nem mertek odamenni hozzá. 31Mózes azonban odahívta őket, és akkor Áron meg a közösség vezetői mind visszatértek hozzá, Mózes pedig beszélt velük. 32Azután odamentek hozzá Izráel fiai is mind, ő pedig megparancsolta nekik mindazt, amit az ÚR mondott el neki a Sínai-hegyen.


2019. 02. 10. Vízkereszt ünnepi utáni utolsó vasárnap Igehirdető: Ócsai Zoltán, Pécs

Itt valami ragyogás van, itt valami jó van, itt valami szeretet van. Az arcunkban igenis ott van az Isten arca.

2Móz 34, 27-33.

27Azután ezt mondta az ÚR Mózesnek: Írd le ezeket az igéket, mert ezeknek az igéknek alapján kötöttem szövetséget veled és Izráellel! 28Mózes negyven nap és negyven éjjel volt ott az ÚRnál. Kenyeret nem evett, vizet sem ivott. És felírta a táblákra a szövetség igéit, a tíz igét. 29Azután lejött Mózes a Sínai-hegyről; a bizonyság két táblája Mózes kezében volt, amikor lejött a hegyről. Azt azonban nem tudta Mózes, hogy arcbőre sugárzóvá vált, amikor Istennel beszélt. 30Amikor Áron és Izráel fiai mind meglátták, hogy sugárzik Mózes arcbőre, nem mertek odamenni hozzá. 31Mózes azonban odahívta őket, és akkor Áron meg a közösség vezetői mind visszatértek hozzá, Mózes pedig beszélt velük. 32Azután odamentek hozzá Izráel fiai is mind, ő pedig megparancsolta nekik mindazt, amit az ÚR mondott el neki a Sínai-hegyen.

2019. február 3., vasárnap

2019. 02. 03. Vízkereszt ünnepe utáni negyedik vasárnap Igehirdető: Ócsai Zoltán, Komló

Az Isten igazat ad nekünk, és ez a kegyelem. Akkor az ember is úgy állhat az Isten elő, hogy Uram, igazad van!

Jób 42, 1-6.

1Jób ekkor megszólalt, és így felelt az ÚRnak: 2Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. 3Ki akarja eltakarni örök rendemet tudatlanul? – kérded. Valóban olyasmiről szóltam, amit nem érthetek: csodálatosabbak, semhogy felfoghatnám. 4Hallgass meg, hadd beszéljek! – kértem. Én kérdezlek, te meg oktass engem! – felelted erre. 5Eddig még csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. 6Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban.

2019. 02. 03. Vízkereszt ünnepe utáni negyedik vasárnap Igehirdető: Hajduch-Szmola Patrik, Pécs

Akkor is rajtunk van az Isten áldása, amikor nehézséget hordozunk. Amikor velünk valami rossz történik, akkor nagyon emberi, hogy odahívjuk az Istent, és valahogyan számonkérjük, hogy ez miért történik ez velünk. De aztán ez egy beszélgetés az Istennel. És ennek az útnak a végén meg lehet találni az Istent.

Jób 42, 1-6.

1Jób ekkor megszólalt, és így felelt az ÚRnak: 2Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. 3Ki akarja eltakarni örök rendemet tudatlanul? – kérded. Valóban olyasmiről szóltam, amit nem érthetek: csodálatosabbak, semhogy felfoghatnám. 4Hallgass meg, hadd beszéljek! – kértem. Én kérdezlek, te meg oktass engem! – felelted erre. 5Eddig még csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. 6Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban.

Elkültöznek a hanganyagok

Kedves Mindenki, aki látogatja ezt a blogot! A Pécsi Evangélikus Egyházközségnek elkészült az új honlapja. Ezen a honlapon fognak ezentúl ...