2019. szeptember 22., vasárnap

2019. 09, 22. Szentháromság utáni tizennegyedik vasárnap Igehirdető: Ócsai Zoltán, Pécs

Isten nekü nk nem élményt akar nyújtani, hanem kapcsolatot akar velünk.

5 Móz 10, 14- 11,1.

14Íme, az ÚRé, a te Istenedé az ég és az egeknek egei, a föld és minden, ami rajta van. 15Mégis csak a te atyáidat kedvelte meg az ÚR, őket szerette, és az ő utódaikat, titeket választott ki valamennyi nép közül. Így van ez ma is.
16Metéljétek azért körül a szíveteket, és ne legyetek többé keménynyakúak! 17Mert Istenetek, az ÚR istenek Istene és uraknak Ura. Ő a nagy, erős és félelmetes Isten, aki nem személyválogató, és akit nem lehet megvesztegetni, 18aki igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek, szereti a jövevényt, kenyeret és ruhát ad neki. 19Szeressétek hát a jövevényt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptomban! 20Az URat, a te Istenedet féld, őt tiszteld, hozzá ragaszkodj, és az ő nevére esküdj! 21Őt dicsérje éneked, mert ő a te Istened, aki azokat a nagy és félelmetes dolgokat tette veled, amelyeket saját szemeddel láttál. 22Atyáid hetvenen voltak, amikor Egyiptomba mentek, most pedig úgy megszaporított téged Istened, az ÚR, mint égen a csillag.

1Szeresd az URat, a te Istenedet, és tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt: rendelkezéseit, törvényeit és parancsolatait!

Elkültöznek a hanganyagok

Kedves Mindenki, aki látogatja ezt a blogot! A Pécsi Evangélikus Egyházközségnek elkészült az új honlapja. Ezen a honlapon fognak ezentúl ...